2017 års bostadshyror är klara

17 Feb

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen i Västra Sverige är avslutade.
En överens­kommelse om nya hyror, som gäller från 1 januari 2017, har träffats.

Förhandlingen har lett fram till en höjning på 0,56 % för samtliga lägenheter.

Priset för individuell mätning av varm- och kallvatten är oförändrat.

Exempel
Höjningen blir 0,56 %.
En lägenhet som idag kostar 6 000 kr ökar med 34 kronor i månaden.


Varför höjning?
Hyreshöjningen kompenserar delvis höjda kommunala taxor samt ökade förvaltnings-kostnader kopplade till löneutveckling.
Detta medför också att vi kan fortsätta upprätthålla god service- och underhållsnivå i våra områden.

 

Välkommen Malin!

30 Jan

Malin Friberg började hos oss den 1 januari. Hon är anställd som förvaltare och kommer att jobba i centrum.

Sedan tidigare arbetar Hans Andersson och Janne Nilsson som förvaltare.
Hans är förvaltare för områden i norr samt en del i centrum och Janne för områdena i söder.

Norr: Anneberg och norröver samt Signeskulle, Kommunvägen och Utmarksvägen
Söder: Fjärås och söderöver
Centrum: Resterande emellan

Malins huvudsakliga uppgifter kommer att vara:

 • Direktkontakt med hyresgäster kring förvaltningsrelaterade frågor.
 • Handlägga bosociala frågor, störningar etc. samt ansvara för det förebyggande bosociala arbetet i våra områden.
 • Initiera och driva projekt kring hyresgästinflytande och samverkan.
 • Handlägga underhållsprojekt och lokalanpassningar.
 • Lägenhetsbesiktningar (avflyttningsbesiktningar).


Vi hälsar Malin hjärtligt välkommen!

Undrar du över vem som är förvaltare i just ditt område?
Klicka då här


 
Malin Friberg

Moduler i Åsa

17 Jan

 

Eksta har fått i uppdrag av Kungsbacka kommunen att ansvara för den tillfälliga etableringen av moduler i Kläppa, Åsa.
Här ska 52 nya hyresrätter uppföras och bli tillfälliga bostäder för nyanlända. Det tillfälliga bygglovet har sökts på 10 år.

Vecka 2, 2017 hävde Länsstyrelsen Byggnadsnämndens beslut om det tillfällig bygglovet på modulerna. Motiveringen var bland annat att Byggnadsnämnden inte styrkt att behovet är tillfälligt.

Eksta har lämnat in en ny bygglovsansökan till Byggnadsnämnden och den kommer att behandlas skyndsamt.

Fakta kring kostnader, byggnation, uthyrning och förvaltning:

 • Kommunen har köpt in modulerna för att täcka en del av behovet för bostäder till nyanlända.
 • Marken i Kläppa samt modulerna ägs av kommunen.
 • Ekstas fått i uppdrag av kommunen att  ansvara för byggprocessen (bygglov, mark, anslutningar, montage).
 • Uthyrning av bostäderna kommer att ombesörjas av kommunen.
 • Eksta skall till en början ha hand om den tekniska förvaltningen.
 • Samtliga kostnader förknippat med byggprocessen, den tekniska förvaltning och administration betalas av Kommunen.