Nu lägger vi ut fler lägenheter till Trygghetsboendet

10 Mar

Nu kan du som är 65 år eller äldre söka lägenhet i Ekstas trygghetsboende. Lägenheterna går att söka fram till 24 mars och du söker genom kommunens bostadsförmedling.

I Kolla Parkstad bygger Eksta Bostads AB kommunens första trygghetsboende med beräknad inflyttning under våren 2018. I slutet av förra året släpptes de första lägenheterna i trygghetsboendet och nu släpps fler.

Läs mer på Kommunens hemsida här.

Här hittar du Trygghetsboendets broschyr och hyresuppgifter.

 

2017 års bostadshyror är klara

17 Feb

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen i Västra Sverige är avslutade.
En överens­kommelse om nya hyror, som gäller från 1 januari 2017, har träffats.

Förhandlingen har lett fram till en höjning på 0,56 % för samtliga lägenheter.

Priset för individuell mätning av varm- och kallvatten är oförändrat.

Exempel
Höjningen blir 0,56 %.
En lägenhet som idag kostar 6 000 kr ökar med 34 kronor i månaden.


Varför höjning?
Hyreshöjningen kompenserar delvis höjda kommunala taxor samt ökade förvaltnings-kostnader kopplade till löneutveckling.
Detta medför också att vi kan fortsätta upprätthålla god service- och underhållsnivå i våra områden.

 

Välkommen Malin!

30 Jan

Malin Friberg började hos oss den 1 januari. Hon är anställd som förvaltare och kommer att jobba i centrum.

Sedan tidigare arbetar Hans Andersson och Janne Nilsson som förvaltare.
Hans är förvaltare för områden i norr samt en del i centrum och Janne för områdena i söder.

Norr: Anneberg och norröver samt Signeskulle, Kommunvägen och Utmarksvägen
Söder: Fjärås och söderöver
Centrum: Resterande emellan

Malins huvudsakliga uppgifter kommer att vara:

  • Direktkontakt med hyresgäster kring förvaltningsrelaterade frågor.
  • Handlägga bosociala frågor, störningar etc. samt ansvara för det förebyggande bosociala arbetet i våra områden.
  • Initiera och driva projekt kring hyresgästinflytande och samverkan.
  • Handlägga underhållsprojekt och lokalanpassningar.
  • Lägenhetsbesiktningar (avflyttningsbesiktningar).


Vi hälsar Malin hjärtligt välkommen!

Undrar du över vem som är förvaltare i just ditt område?
Klicka då här


 
Malin Friberg