Broschyr och hyror klara för Tölö Ängar

30 Nov

"Tölö Ängar blir en ny attraktiv del av Kungsbacka.
Här bildas grönskande kvarter med ett variationsrikt landskap.

Eksta bygger nya fina passivhus i olika modeller som bjuder på
välplanerade och moderna bostäder för alla åldrar

Totalt bygger Eksta 46 trivsamma hyresrätter på Äppelros-
och Magnoliavägen, med inflyttning preliminärt april 2018 samt
september 2018"

Broschyren och hyrorna är nu klara för Tölö Ängar.
Du hittar dem här.

 

Energikicken 2017

29 Nov

Halland ligger mellan två heta regioner: Öresund och Göteborg. Vad ger det för effekt? Kan Halland bli en brännpunkt för utvecklingen eller är framtiden en transportsträcka mellan Göteborg och Öresund?

 Stefan Bengtsson, 1:e vice ordförande i regionstyrelsen Halland var på plats tillsammans med Jakob Lagercrantz, en av grundarna till 2030-sekretariatet, tidigare ordförande för Gröna bilister liksom VD för Greenpeace. Jakob och Stefan beskrev Halland ur olika perspektiv och avslutade med en gemensam diskussion.

 Det allt blötare klimatet påmindes vi om när vi efter lunch klev ut i det regntunga Kungsbacka. Vi hoppas att våra besökare tog med sig nya tankar om framtiden och vi ser fram emot att träffas om ett år igen.


Ta gärna del av de examensarbeten som motiverade stipendiekommittén att fördela pengar och omdömen enligt nedan.

  

Simon Andersson och Olle Ekberg tilldelas 15 000 kr.

Simon Andersson och Olle Ekberg, LTH
Simon var inte med på Energicken.

Kostnadsbesparing vid differentierade fjärrvärmeprismodeller

"Fjärrvärmebolag har olika, ibland ganska komplicerade, prismodeller, vilket gör det svårt för fastighetsägare att beräkna lönsamheten av åtgärder för energieffektivisering. I examensarbetet har utvecklats ett brett tillämpbart beräkningshjälpmedel – PRISMO Fjärrvärme – som kan användas med de flesta svenska fjärrvärmebolagens prismodeller"

 

Frida Hansson och Christian Jedhammar tilldelas 15 000 kr.

Frida Hansson och Christian Jedhammar, LTH

Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus

 "I juli i år ändrades sättet att beräkna byggnaders energiprestanda i BBR och den 1 januari 2021 träder nya skärpta så kallade NNE-krav i kraft. I examensarbetet har på ett förtjänstfullt sätt studerats, och visats, vad förslaget med de skärpta kraven innebär, speciellt med avseende på användningen av solel i flerbostadshus"

 

Maria Jangsten tilldelas 15 000 kr.

Maria Jangsten, CTH

Survey of Radiator Temperatures in Buildings Supplied by District Heating

 "Fjärrvärmebranschen diskuterar att utveckla en ny generation fjärrvärme med lägre temperaturer än i dagens system. Examensarbetet är en grundlig kartläggning av förutsättningarna för att sänka värmesystemens temperaturer i befintliga byggnader anslutna till fjärrvärme i Göteborg"

 

Hederspris
Emil Carlsson, Johnny Chamat, CTH – Tilldelas 5.000 kr

Solcellsanläggningar i nybyggnadsprojekt. Utvärdering med fokus på beslutsprocessen

 "Solceller blir allt vanligare i nybyggnadsprojekt. I examensarbetet har i samarbete med Skanska studerats vilka drivkrafter och beslutsgångar som ligger bakom denna utveckling. Arbetet ger är en utmärkt introduktion för den som behöver komma in i förutsättningarna för installation av solceller"

 

 

 

 

 

Nu kan du felanmäla enkelt via vår nya app!

27 Nov

Gör felanmälan enkelt i 5 snabba steg med vår nya app - Eksta felanmälan.

Med Ekstas Bostads ABs app för felanmälan kan du som hyresgäst enkelt, i fem snabba steg, anmäla fel och brister i din lägenhet, lokal eller område. 
Du kan också bifoga en bild, för att beskriva ditt ärende.

Appen går att ladda ner till både android, iPhone och iPad.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eksta&hl=sv
iPhone/ iPad: https://itunes.apple.com/se/app/eksta-felanmälan/id1316984381?mt=8